Jak to działa

Prawie jedna czwarta populacji ma na pewnym etapie swojego rozwoju wyraźne trudności z czytaniem.

Przyczyny należy szukać w mało rozwiniętej umiejętności czytania (szybkość i dokładność czytania), która ma wiele powodów, m.in. niedostateczne zrozumienie czytanego tekstu, a nawet zaburzenia rozwojowe np. dysleksja.


Efektem są dodatkowe problemy:
  • Zahamowanie dalszego rozwoju
  • Demotywacja
  • Utrata pewności siebie
  • Ograniczenie możliwości osiągnięcia sukcesu zawodowego
Ludzie z zaburzeniami czytania są też często (niesprawiedliwie) traktowani jako osoby leniwe czy niemądre, co oczywiście nie jest zgodne z prawdą!

Miliony innych osób także potrzebują pomocy w czytaniu.

Studenci pochodzący z innego środowiska językowego (na przykład z Azji), pacjenci po wylewach czy udarach mózgu, wreszcie wszystkie dzieci na początku nauki czytania potrzebują codziennego, systematycznego ćwiczenia.

Współczesne rozwiązania są niewystarczające

Osoby, które w tym momencie potrzebują pomocy w nauce czytania mają następujące możliwości:
  1. Wizyta u pedagoga specjalnego – jeśli chodzi o jakość pomocy jest to najlepsze rozwiązanie. Pedagog specjalny postawi dziecku diagnozę i zaleci odpowiednie ćwiczenia. Jednak żaden pedagog nie może pozwolić sobie na codzienne zajęcia i konsultacje z dzieckiem.
  2. Książki, gry na komputerach i tabletach, filmy, które są obecnie dostępne są ogólne i nie dostosowywują ćwiczeń do konkretnych potrzeb dziecka.

Dlaczego Pszczółka

Pszczółka tworzona jest we współpracy z pedagogami specjalnymi jako tzw. indywidualny trener czytania. Dzięki temu osiągamy połączenie wysokiego profesjonalizmu z możliwościami aplikacji.

Każdy uczeń przechodzi wstępną diagnozę umiejętności czytania. Na podstawie uzyskanych wyników aplikacja automatycznie proponuje ćwiczenia dostosowane do potrzeb i umiejętności dziecka. Zarówno wyniki z wykonanych ćwiczeń jak i subiektywna ocena ich trudności jest wykorzystywana do dostosowywania poszczególnych ćwiczeń lub całego zestawu ćwiczeń w zależności od umiejętności ucznia. Osobny dostęp dla rodziców, nauczyciela czy pedagoga specjalnego umożliwia wprowadzenie zmian w ćwiczeniach, a także kontrolę postępów ucznia. Korzystanie z aplikacji jest dla każdego użytkownika w stu procentach indywidualne. Pszczółka jest również doskonałym narzędziem dla osób z dysleksją.