Dyktando - słowa i zdania

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Dyktando - słowa i zdania

Escritura


To zadanie pozwala ćwiczyć u uczniów umiejętność słuchania i pisania. Polega ono na zapisaniu usłyszenego słowa, wyrażenia lub zdania. Słownictwo do ćwiczeń jest ułożone według kategorii takich jak temat, poziom trudności czy czas gramatyczny.


Dyktando - słowa i zdania

Descripción en español:

Este ejercicio mejorará las habilidades de escucha y escritura de los alumnos. Escucharán una palabra, frase u oración y tendrán que escribirla. El vocabulario que se practica está dividido por categorías como temática, dificultad o tiempos verbales.