Wskaż słowo

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Wskaż słowo

Juegos


To ćwiczenie to bardziej zaawansowana wersja poprzedniego - 306. Ma na celu ćwiczenie słownictwa. Uczniowie usłyszą wymowę słowa, po czym będą musieli strzelić w zapisany wyraz zanim skończy się czas.


Wskaż słowo

Descripción en español:

Este ejercicio es una versión más avanzada del anterior 306. El objetivo es que los alumnos practiquen vocabulario. Escucharán una palabra y tendrán que apuntar a la palabra escrita que corresponda antes de que se acabe el tiempo límite.