Memory

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Memory

Juegos


Memory to gra przygotowana do ćwiczenia liter i nowego słownictwa. Uczniowie zobaczą na ekranie wiele kart, a ich zadania będzie połączyć je w pary. Istnieją różne warianty gry: można dopasować wyrazy do obrazków, wyrazy do wymowy lub obrazki do wymowy.


Memory

Descripción en español:

Memoria es un juego diseñado para practicar letras y vocabulario nuevo. Los alumnos podrán ver varias cartas y tendrán que emparejarlas. Hay varias maneras de jugar: se pueden emparejar palabras con imágenes, palabras con sonidos, o imágenes con sonidos.