Dopasuj trójki

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Dopasuj trójki

Juegos


To ćwiczenie jest podobne do ćwiczenia 301. Gdy uczniowie usłyszą słowo, ich zadaniem będzie dopasować do niego odpowiedni zapis i obrazek.


Dopasuj trójki

Descripción en español:

Este ejercicio es parecido al 301, pero con vocabulario más específico. Los alumnos escucharán una palabra y tendrán que elegir el dibujo y la palabra correspondientes.