Trzy w linii

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Trzy w linii

Juegos


W tym ćwiczeniu na ekranie będą pojawiać się wyrazy, obrazki i sposób wymowy. Zadaniem uczniów będzie przyporządkowanie trzech elementów do siebie. Zadanie pozwala na wybór jednej z wielu kategorii słownictwa, jak np. szkoła, ubrania itp.


Trzy w linii

Descripción en español:
En este ejercicio se mostrarán palabras, imágenes, y sonidos en la pantalla. Los alumnos tienen que asociar los que corresponden entre sí y ponerlos en orden. Es posible elegir varias categorías de vocabulario como colegio, ropa, etc.