Literowanie ze słuchu - trudne

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Literowanie ze słuchu - trudne

Comprensión auditiva y vocabulario


To zadanie jest trudniejszą wersją ćwiczenia 222. Jego głównym celem jest ćwiczenie u uczniów umiejętności literowania. Uczniowie usłyszą przeliterowane słowo. Ich zadaniem będzie ułożyć je z dostępnych liter. Następnie mogą przeczytać ułożone słowo.


Literowanie ze słuchu - trudne

Descripción en español:
Este ejercicio es una versión más difícil del ejercicio 222. El objetivo principal es practicar las habilidades de deletreo de los alumnos. Los alumnos escucharán una palabra deletreada y tendrán que elegir las letras correctas para formar dicha palabra, después podrán leer la palabra completa.