Literowanie - trudne

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Literowanie - trudne

Comprensión auditiva y vocabulario


To zadanie to trudniejsza wersja ćwiczenia 221. Można je wykorzystać, kiedy uczniowie zapoznają się już z danym słownictwem i będą chcieli usprawnić umiejętność literowania. Uczeń usłyszy nagranie wymawianego słowa. Jego zadaniem będzie ułożyć poprawny wyraz z dostępnych liter.


Literowanie - trudne

Descripción en español:
Este ejercicio es una versión más difícil del ejercicio 221. Puede utilizarse cuando los alumnos ya conocen el vocabulario y quieren mejorar su habilidad para deletrear. Se presenta al alumno la grabación de una palabra y tendrá que unir letras para formar la palabra correcta.