Literowanie ze słuchu - łatwe

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Literowanie ze słuchu - łatwe

Comprensión auditiva y vocabulario


Głównym celem tego ćwiczenia jest doskonalenie u uczniów umiejętności literowania. Uczeń usłyszy kilka liter składających się na wyraz. Oprócz tego na ekranie pojawi się ilustrujący dane słowo obrazek.


Literowanie ze słuchu - łatwe

Descripción en español:
En este ejercicio el objetivo principal es practicar las habilidades de deletreo del alumno. El alumno escuchará varias letras que una vez unidas crearán una palabra. Además de esto se mostrará la imagen correspondiente a la palabra en la pantalla.