Literowanie - łatwe

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Literowanie - łatwe

Comprensión auditiva y vocabulario


To zadanie pozwala uczniom ćwiczyć słownictwo i rozumienie ze słuchu. Przyda się, kiedy uczniowie opanują już dane słówka, by usprawnić literowanie. Gdy na ekranie pojawi się obrazek, uczniowie będą mogli usłyszeć wymowę słowa, a następnie zapisać poprawny wyraz.


Literowanie - łatwe

Descripción en español:
Este ejercicio ayuda a los alumnos a practicar sus habilidades de vocabulario y comprensión auditiva. Es muy útil cuando los alumnos ya conocen el nuevo vocabulario, para mejorar el deletreo. Tras mostrarse una imagen en la pantalla, el/la alumna podrá escuchar la pronunciación y después escribir la palabra correcta.