Uzupełnij litery

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Uzupełnij litery

Comprensión auditiva y vocabulario


To zadanie pomaga uczniom w ćwiczeniu słuchania i w rozwijaniu słownictwa. Przyda się przy wprowadzaniu nowych słówek. Uczniom przedstawia się obrazek i odpowiadające mu słowo razem z jego prawidłową wymową. Zadaniem ucznia jest uzupełnienie brakującej litery.


Uzupełnij litery

Descripción en español:
Este ejercicio ayuda a los alumnos a practicar sus habilidades de escucha y vocabulario. Es muy útil para empezar a introducir vocabulario. Se presenta al alumnos una imagen y palabra en la pantalla, junto a la pronunciación de la misma. El alumno deberá rellenar el espacio vacío con la letra correcta.