Znajdź literę

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Znajdź literę

Comprensión auditiva y vocabulario


To ćwiczenie zostało przygotowane, by pomóc uczniom udoskonalić znajomość hiszpańskiego alfabetu. Na ekranie pojawi się lub zostanie przeczytana jedna z liter. Zadaniem uczniów będzie jej znalezienie i wskazanie pośród wszystkich przedstawionych.


Znajdź literę

Descripción en español:
La lotería es un ejercicio diseñado para ayudar a los alumnos a mejorar su conocimiento del alfabeto español. Una letra será mostrada o pronunciada oralmente. Los alumnos tendrán que encontrar dicha letra entre todas las mostradas.