Nazywanie obrazków w ruchu

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Nazywanie obrazków w ruchu

Comprensión auditiva y vocabulario


W tym ćwiczeniu uczniowie muszą znaleźć obrazek odpowiadający przedstawionemu słowu. Słowa mogą się pojawiać w dwóch wariantach: wymówione lub wyświetlone na ekranie.


Nazywanie obrazków w ruchu

Descripción en español:

En este ejercicio los alumnos tienen que buscar la imagen correcta que corresponde a la palabra mostrada. Las palabras puede aparecer de dos maneras: pronunciadas oralmente o escritas en la pantalla.