Skopiuj i wklej własny tekst

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Skopiuj i wklej własny tekst

Comprensión auditiva y vocabulario


Ćwiczenie 201 może posłużyć nauczycielowi za tablicę. Umożliwia napisanie dowolnego tekstu i wyświetlenie go podczas lekcji. Można będzie przeczytać go uczniom (by ćwiczyli umiejętności słuchania) lub poprosić ich samych o przeczytanie (by ćwiczyć czytanie). Dla uczniów zaś może okazać się bardzo przydatna możliwość zmiany typu czcionki, a także rozmiaru i koloru liter.


Skopiuj i wklej własny tekst

Descripición en español:
El ejercicio 201 puede utilizarse como una pizarra para el profesor. El tutor puede escribir cualquier texto y proyectarlo en la clase. Puede leerse a los alumnos (practicando habilidades de escucha) o pueden leerlo ellos mismos (practicando habilidades de lectura). Puede ser muy útil para los alumnos cambiar la fuente, tamaño o color de las letras.