Łatwe słowa z określonymi literami

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Łatwe słowa z określonymi literami

Lectura básica


W tym zadaniu uczniowie będą ćwiczyć czytanie i wymowę różnych liter. Słownictwo jest sklasyfikowane według poziomów trudności. Dodatkowy filtr pozwala na wybranie określonych liter. Uczniowie mogą wysłuchać wymowy słów pojawiających się na ekranie i nagrać własny głos.


Łatwe słowa z określonymi literami

Descripción en español:
En este ejercicio los alumnos practicarán la lectura y pronunciación de varias letras. El vocabulario se clasifica por niveles de dificultad. Adicionalmente un filtro permite seleccionar letras específicas. Los alumnos pueden escuchar la pronunciacíón de las palabras que aparecen en la pantalla y grabar sus propias voces.