Łatwe wyrazy z przyimkami

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Łatwe wyrazy z przyimkami

Lectura básica


Ćwiczenie 110 zostało zaprojektowane do ćwiczenia poprawnego użycia przyimków. Wszystkie zdania zawierają przyimki. Uczniowie mogą wysłuchać poprawnie wypowiedzianego zdania i nagrać jego własną wersję.


Łatwe wyrazy z przyimkami

Descripción en español:
El ejercicio 110 está diseñado para practicar el correcto uso de las preposiciones. Todas las oraciones contienen preposiciones. Los alumnos pueden escuchar la pronunciación correcta y grabar la suya propia.