Łatwe słowa 3-literowe

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Łatwe słowa 3-literowe

Lectura básica


Ćwiczenie 109 jest przeznaczone dla początkujących. Jego celem jest ćwiczenie czytania i wymowy słów 3-literowych. Opcja nagrywania pozwala uczniom słuchać i ocenić własny rozwój.


Łatwe słowa 3-literowe

Descripción en español:
El exercicio 109 es para principiantes. El objetivo es practicar la lectura y pronunciación de tres letras. La opción de grabar permite a los alumnos escuchar y evaluar su progreso.