Litery

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Litery

Lectura básica


Dzięki ćwiczeniu 103 uczniowie opanują hiszpański alfabet. Jego głównym celem jest pomóc uczniom w przyporządkowaniu prawidłowej wymowy do każdej litery. Uczniowie mogą usłyszeć, w jaki sposób wymawia się litery pojawiające się na ekranie, a także nagrać własną wymowę. Ćwiczenie pomaga nabyć podstawowych umiejętności koniecznych do literowania.


Litery

Descripción en español:

En el ejercicio 103 los estudiantes aprenderán el alfabeto español. El principal objetivo es ayudar a los alumnos a asociar la pronunciación correcta con la letra correspondiente. Los estudiantes pueden escuchar la pronunciación de las letras que aparecen en la pantalla y grabar las propias suyas. Este ejercicio ayuda a adquirir nociones básicas para deletrear.