Łączenie obrazków z dźwiękiem

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Łączenie obrazków z dźwiękiem

Comprensión auditiva y vocabulario


Ćwiczenie 202 jest przeznaczone dla najmłodszych. Z tego względu nie pojawia się forma pisana ćwiczonych słów. Dziecko ma za zadanie połączyć obrazki z nagraniami. Słownictwo jest podzielone na kilka kategorii. Każdy zestaw zawiera pięć słów.


Łączenie obrazków z dźwiękiem

Descripción en español:
El ejercicio 202 fue creado para los más jóvenes y por eso no se utiliza la forma escrita de las palabras aprendidas. La tarea del estudiante consiste en unir las imágenes con los sonidos correspondientes. El vocabulario está dividido en varias categorías. Cada sección contiene 5 palabras.