Określanie godziny

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Określanie godziny

Comprensión auditiva y vocabulario


Ćwiczenie zostało przygotowane w celu zapoznania uczniów z określaniem godzin po hiszpańsku. Na ekranie pojawią się obrazki z zegarem, godziny i sposób wymowy. Zadaniem uczniów będzie przyporządkowanie tych trzech elementów do siebie.


Określanie godziny

El ejercicio ha sido diseñado para practicar las horas. En la pantalla van a aparecer dibujos con horas, sentencias y pronunciación. La tarea del estudiante consiste en unir las imágenes con su correspondiente hora y sonido.