Wybierz właściwą literę: G/J, Z/C

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Wybierz właściwą literę: G/J, Z/C

Gramática


Zadanie zostało zaprojektowane do ćwiczenia ortografii - pisowni wyrazów o podobnie brzmiących głoskach. Zadanie uczniów polega na wysłuchaniu nagrania i uzupełnieniu wyrazu odpowiednią literą.


Wybierz właściwą literę: G/J, Z/C

Descripción en español:
Este ejercicio está pensado para que los alumnos practiquen la ortografía de las palabras con fonemas similares. Deben escuchar el audio y completar la palabra con la letra correspondiente.