Czytanie w klasie

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Czytanie w klasie

Lectura básica


Ćwiczenie 101 zostało zaprojektowane do ćwiczenia czytania i wymowy słów, grup wyrazów i zdań. Treść ćwiczeń jest sklasyfikowana według poziomów trudności i tematów. Można z nich korzystać zarówno podczas zajęć prowadzonych z całą klasą, jak i lekcji indywidualnych.


Czytanie w klasie

Descripción en español:
El ejercicio 101 está diseñado para practicar la lectura y pronunciación de palabras, frases y oraciones. El contenido está clasificado por dificultad y temas. Es adecuado utilizarlo tanto con toda la clase como en clases individuales.