Idiomy

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Idiomy

Comprensión lectora


To zadanie służy do nauki idiomów. Zadanie uczniów polega na połączeniu ze sobą fragmentów zdań tak, by utworzyć poprawne wyrażenia. Ćwiczenie bardzo dobrze sprawdza się przy poszerzaniu słownictwa.


Idiomy

Descripción en español:

Este ejercicio está diseñado para practicar los modismos. Los estudiantes tienen que unir fragmentos de oraciones en orden para crear expresiones correctas. Esta actividad es muy útil para expandir vocabulario.