Wyrazy akcentowane

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Wyrazy akcentowane

Gramática


Ćwiczenie służy do nauki, którą sylabę i samogłoskę w słowie należy zaakcentować. Zostało podzielone na kategorie w zależności od miejsca, jakie zajmuje w słowie sylaba akcentowana. Uczniowie usłyszą wymowę danego słowa, a ich zadaniem będzie kliknięcie w sylabę, nad którą należy postawić akcent graficzny.


Wyrazy akcentowane

Descripción en español:
Este ejercicio está diseñado para aprender en qué sílaba y vocal acentuar las palabras. Está dividido en palabras agudas, llanas y esdrújulas según la posisición de la tilde. Los alumnos escucharán la palabra y tendrán que hacer click sobre la letra que necesita tilde.