Czytanie ze zrozumieniem

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Czytanie ze zrozumieniem

Comprensión lectora


To zadanie pozwala ćwiczyć umiejętność czytania ze zrozumieniem. Uczniowie zobaczą na ekranie tekst, a następnie będą musieli odpowiedzieć na związane z nim pytania. Teksty są ułożone według czasu gramatycznego, który został w nich uzyty i poziomu trudności, tak, by można było wybrać tekst odpowiedni do umiejętności ucznia.


Czytanie ze zrozumieniem

Descripción en español: Este ejercicio está diseñado para practicar la comprensión lectora. Los alumnos verán un texto y tendrán que responder a preguntas sobre este. Los textos están categorizados por tiempos verbales y el nivel de dificultad para que se puedan ajustar a las necesidades de los alumnos.