Quiz wiedzy ogólnej

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Quiz wiedzy ogólnej

Comprensión lectora


W tym zadaniu uczeń zapoznaje się z krótkim zdaniem. Następnie jego zadaniem jest odpowiedzieć na kilka pytań z nim związanych. Ćwiczenie może być wykorzystywane do powtórek lub zdynamizowania zajęć.


Quiz wiedzy ogólnej

Descripcion en español: En este ejercicio se muestra a los alumnos una breve frase. Después tendrán que responder varias preguntas sobre ella. Es un ejercicio que puede ser utilizado para repasar o para crear dinámicas de clase.