Ułóż zdania w kolejności

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Ułóż zdania w kolejności

Comprensión lectora


W tym zadaniu na ekranie uczniów pojawia się krótki tekst do przeczytania. Następnie zostaje on podzielony na części, a zadaniem uczniów jest uporządkowanie tych fragmentów. Teksty są ułożone według czasów gramatycznych, które zostały w nich użyte, a także według poziomu trudności. Można wybrać tekst odpowiednio do poziomu wiedzy ucznia.


Ułóż zdania w kolejności

Descripción en español:

En este ejercicio se muestra un pequeño texto que los alumnos tendrán que leer. Después el texto será dividido en partes y los alumnos tendrán que ordenar las partes correctamente. Los textos se categorizan según los tiempos verbales y nivel de dificultad dependiendo del nivel de los alumnos.