Znajdź błędne słowo

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Znajdź błędne słowo

Comprensión lectora


Tekst wyświetlany w tym zadaniu zawiera kilka niepotrzebnych, błędnych słów. Ćwiczenie polega na tym, by je znaleźć. Teksty są ułożone według czasów gramatycznych, które zostały w nich użyte i poziomu trudności, tak, by można było odpowiednio dobrać tekst do potrzeb ucznia.


Znajdź błędne słowo

Descripción en español:

En este ejercicio se muestra un texto que contiene algunas palabras incorrectas. El objetivo es localizar estas palabras. Los textos en este ejercicio están categorizados por los tiempos gramaticales y el nivel de dificultad para que puedan ser adaptados a los alumnos.