Uzupełnij tekst

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Uzupełnij tekst

Comprensión lectora


W tym zadaniu na ekranie wyświetli się tekst z lukami w miejscu niektórych słów. Ćwiczenie polega na uzupełnieniu luk odpowiednimi wyrazami (po kolei) przy pomocy wyrazów z listy w dolnej części ekranu. Teksty są ułożone według czasów gramatycznych, przy użyciu których zostały napisane. Można dostosować poziom trudności, zmieniając liczbę luk w tekście.


Uzupełnij tekst

Descripción en español:

En este ejercicio se le mostrará al estudiante un texto al que le faltan algunas palabras. El objetivo es elegir (en orden de aparición) las palabras correctas con las que rellenar los huecos, usando la lista de palabras que aparecerá en la parte de abajo de la pantalla. Los textos están clasificados por el tiempo verbal en el que están escritos, y la dificultad se puede ajustar modificando la frecuencia de los espacios en blanco.