Synonimy

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Synonimy

Comprensión lectora


To zadanie ma na celu wzbogacenie słownictwa uczniów. Na ekranie pojawia się lista synonimów (rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki), a zadaniem ucznia jest odpowiednio połączyć je w pary. Ćwiczenie może się przydać, gdy uczniowie często korzystają z jednego wyrazu, ponieważ poszerza zasób słownictwa.


Synonimy

Descripción en español:

Este ejercicio está diseñado para ampliar el vocabulario de los alumnos. Se muestra una lista de sinónimos (sustantivos, verbos y adjetivos) y el alumno deberá unirlas son su correspondiente entre sí. Este ejercicio puede ser útil cuando los alumnos utilizan la misma palabra a menudo, ya que enriquece su vocabulario.