Umieszczanie obiektów według instrukcji

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Umieszczanie obiektów według instrukcji

Comprensión lectora


W tym ćwiczeniu na ekranie pojawiają się różne polecenia, a zadaniem ucznia jest przeciągnąć odpowiednie obrazki na wskazane miejsce. Można wykorzystać ćwiczenie do ćwiczenia czytania, znajomości przyimków miejsca i orientacji w przestrzeni obrazka (to bardzo ważna umiejętność, która pozwala podczas egzaminu opisać obrazek).


Umieszczanie obiektów według instrukcji

Descripción en español:
En este ejercicio se muestran diferentes instrucciones y el alumno tendrá que colocar diferentes objetos en sitios específicos en la imagen. Esta actividad puede ser practicada para mejorar la lectura, preposiciones de lugar y orientación en la imagen (una actividad importante para describir imágenes en exámenes).