Dopasuj trójki

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Dopasuj trójki

Comprensión lectora


W tym ćwiczeniu uczniowie zobaczą kilka wyrazów, obrazków i odpowiadające im nagrania. Najpierw usłyszą wymawiane słowo, a następnie ich zadaniem będzie wybrać odpowiedni obrazek i wyraz.


Dopasuj trójki

Descripción en español:

En este ejercicio, los alumnos verán una palabra, una imagen y un sonido. Escucharán primero la palabra y tendrá que elegir la imagen correspondiente y dicha palabra.