Wydzielanie słów

Wskazówki dotyczące wykorzystywania tego ćwiczenia edukacyjnego w domu i w szkole.

Wydzielanie słów

Escritura


To zadanie zostało stworzone do ćwiczenia sprawności słuchania i pisania. Uczeń usłyszy wyrażenie lub zdanie, a następnie jego zadaniem będzie prawidłowe podzielenie go na wyrazy. Zadanie pozwala z łatwością przejrzeć i powtórzyć już opanowane treści, ponieważ jego treść sklasyfikowana jest według lat nauki.


Wydzielanie słów

Descripción en español:

Este ejercicio está diseñado para practicar las habilidades de escucha y escritura. El alumno escuchará una frase u oración y tendrá que dividirla correctamente en palabras. Esta actividad es un resumen perfecto de conocimientos adquiridos, ya que está dividida en años.